Σχεδιασμός, Ανακαίνιση & Επίπλωση κατοικίας

Σχεδιασμός, Ανακαίνιση & Επίπλωση κατοικίας Airbnb 80 τμ στην Πάτρα

Σχεδιασμός: Antistixis Architects
Υλοποίηση: Antistixis Architects
Χρόνος: 2021
Τμ: 80

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυκατοικία της δεκαετίας του 80′. Με την καθαίρεση του διαχωριστικού τοίχου, μεταξύ κουζίνας και καθιστικού, που στην προηγούμενη συνθήκη παρέμεναν αποκομμένοι μεταξύ τους, νοηματοδοτούνται διαφορετικά και αποκτούν την δική τους πολλαπλή σημασία στην ζωή και χρήση της κατοικίας. Δημιουργούνται νέοι χωρικοί και λειτουργικοί συσχετισμοί με τον χώρο του καθιστικού και ο σχεδιασμός της κουζίνας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις. Η σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, χαρακτηρίζεται από λιτές γραμμές και καθαρές γεωμετρίες. Η σχεδιαστική φιλοσοφία βασίστηκε στο να επιτευχθεί η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και επιθυμιών του ιδιοκτήτη. Τα έντονα χρώματα στα έπιπλα και η χρήση της ταπετσαρίας στο καθιστικό και το υπνοδωμάτιο αποτελούν σημείο εστίασης και επίκεντρο ενδιαφέροντος του χρήστη.

Date:
Category: