Από μεγάλης κλίμακας, μέχρι μικρά έργα, η ομάδα μας αναλαμβάνει την υλοποίηση τους με σύγχρονες αρχιτεκτονικές προτάσεις. Στο αρχιτεκτονικό μας γραφείο, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχεδιασμού και κατασκευής τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μια γκάμα υπηρεσιών σχεδιάζοντας κτίρια που είναι λειτουργικά με αισθητική και ασφαλή.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

+ - Κατοικίες-Ξενοδοχεία-Airbnb-Καταστήματα
- Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
- Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας
- Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
- Διαρρύθμιση-Κατόψεις (Planning)
- Rendering (Φωτορεαλισμός)
+ - Σχεδιασμός-Επίβλεψη-Κατασκευή
- Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
- Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας
- Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
- Διαρρύθμιση-Κατόψεις (Planning)
- Rendering (Φωτορεαλισμός)